Launching soon! I Binnenkort geopendl

TIIG Mimos

comnan  Ek 

 

English Nederiands

The Maya of Mexico have used roasted Mimosa Hositilis 09 M83/3'3 Uit M8XiC0 Qebfuiken 8| meer dan duizend
‘tepe2cohuite' bark to treat lesions jaar de wortelbast van Mimosa Hostilis ‘tepezcohuite’

of the skin for over a thousand years om huidwonden te benandelen. Daarnaast is het een

it is also an excellent bodypaint and/or clothes dye. Utstekeflde DOGYDBW Of kleufmiddel VOOF textiel.

Highest quality ground Mimosa Hostifis Root Bark from Hoogste kwaliteit gemalen Mimosa Hostiiis wortelbast uit
the Mexican southern state of Chiapas. 09 M9XiC33"S9 Zuideliike Staat CWEIDHS.

Brought to you by the Mimosa Company. Geieverd door ‘the Mimosa Company‘.

Pre-order now for great discount prices! 39539‘ “U V00? met “O99 KOFWTQGH!

First deliveries at the end of September 2015, Eerste leveringen omstreeks eind September 2015.

Prices are excluding delivery oostl Prijzen zijn exclusief verzendkosten   Ofdgfs and queries / gestemngen en vmgen

Delivery possiale ‘I1 Europe I Levering mogelijk biinen Europe i 'IIfo@mimosaeompany.oom